Tiêu chảy cấp

Ileus là gì?

Khi đại tràng của bạn không thể di chuyển để đẩy thức ăn và chất thải ra khỏi cơ thể, nó được gọi là hồi tràng. Tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị của tình trạng này.